Musikalen så langt

NotoddenMusikal er en frivillig organisasjon som ble oppretta høsten 2021. Vi setter opp årlige musikaler for barn, unge og unge voksne, og i dag er vi ca. 30 medlemmer i aldersgruppen 9 til 35 år.  

Vi ønsker også å være en møteplass gjennom hele året for musikkinteressert barn, ungdom og unge voksne, hvor de får utfolde seg og vokse sammen med hverandre og musikken. 

 

I oppsetningene våre er det kor, solister og band med kostymer, scene og alt som hører med til en musikaloppsetning. Vi har derfor mange oppgaver og roller som skal fylles, og det praktiske har like stor funksjon som det musikalske uttrykket.  

Våre oppsettinger er en læringsarena hvor mange av deltakerne får prøve seg i solistiske oppgaver. Vi har ingen faste rolleinnehavere, men de som har kommet lengst sanglig får de største oppgavene, og vi bruker kostymer for å gjenkjenne de forskjellige rollefigurene.  

Alle vil få undervisning i små og store grupper på sang. I tillegg blir det bandundervisning, og mulighet for individuell undervisning i sang. 

 

Sosialt

Gjennom musikalåret har vi noen felles dugnader hvor vi arbeider med kulisser, rekvisitter og vi frakter også utstyr til og fra forestillingene. Alle oppsettingene våre blir filmet, og som avslutning på musikalåret samles alle; vi ser på filmen og spiser Pizza. Vi samles også etter forestillingene.