Les Miserables

På grunn av koronaen, så ble musikalen Les Miserables satt opp i midten av oktober 2020. Musikalen er basert på Victor Hugos roman fra 1862 med samme tittel. Studentopprøret på 1800-tallet i Paris som ble opptakten til den franske revolusjonen. Musikalen er blitt en av de mest kjente og spilte i verden.